Skip links

Zarządzanie cyklem życia oraz reaktywacje produktów

Zarządzanie cyklem życia oraz reaktywacje produktów w celu utrzymania ciągłości produkcji, a co się z tym wiąże, minimalizacji ryzyka i kosztów prowadzenia działalności oraz realizacji danego projektu

Wiemy, jak ważne z punktu widzenia kosztów oraz ryzyka prowadzenia działalności i realizacji projektów jest utrzymywanie ciągłości produkcji i możliwości serwisowania opracowanego urządzenia lub uruchomionego systemu przez odpowiednio długi, często określony w formalnie zawartej umowie, okres czasu.

Kluczowym w takich sytuacjach okazuje się zapewnienie długoterminowej dostępności krytycznych dla danej realizacji komponentów (do których zaliczyć należy niewątpliwie komputer jako centralną jednostkę sterującą) oraz planowe, a tym samym skuteczne i efektywne kosztowo, przejście ze stosowania tego wycofywanego z produkcji na nowy, będący często jego bezpośrednim zamiennikiem. Niemniej, aby było to możliwe, potrzebna jest informacja, która powinna zostać przekazana klientowi odpowiednio wcześnie, aby pozwolić mu zareagować i przygotować się na zmianę.

Posiadana przez nas wiedza oraz bliska współpraca w dostawcami (będącymi najczęściej producentami danego komponentu) pozwala nam odpowiednio zarządzać informacją na temat cyklu życia dostarczanych przez nas produktów oraz dzielić się nią w odpowiednim czasie z klientem.

Alerty dotyczące planowanego osiągnięcia przez dany produkt statusu EOL (End Of Life) przesyłane są mniej więcej 6 miesięcy przed ostatecznym terminem składania zamówień (LTB – Last Time Buy) oraz od 12 do 18 miesięcy przed ostatecznym terminem jego dostawy (LTD – Last Time Delivery / LTS – Last Time Shipment). Są to w większości przypadków wystarczające okresy czasu, żeby przeprojektować swoje urządzenie i wprowadzić ew. zmiany w oprogramowaniu.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z rozszerzonych (najczęściej dodatkowo płatnych) programów dostaw produktów wycofywanych ze standardowej oferty danego producenta a nawet reaktywacji produktu przestarzałego (obsolete) za pośrednictwem producenta lub firmy trzeciej, specjalizującej się w świadczeniu tego typu usług. Pomimo, że nie zawsze przeprowadzenie reaktywacji jest możliwe czy też opłacalne, dajemy naszym klientom pełne wsparcie w zakresie minimalizacji ryzyka i optymalizacji zachodzących w ich przedsiębiorstwach procesów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń