Skip links

Zgodne ze standardem technicznym SOSA

SOSA (Sensor Open Systems Architecture) to standard techniczny opracowany przez konsorcjum SOSA pod skrzydłami The Open Group, umożliwiający szybkie opracowywanie rekonfigurowalych, łatwo aktualizowalnych i optymalnych kosztowo, ale jednocześnie złożonych i wysokowydajnych systemów sensorycznych typu C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) opartych na produktach COTS (Commercial off-the-shelf) o architekturze OpenVPX. Możliwość modernizacji istniejących systemów w celu uzyskania wyższej wydajności i robienie tego szybko umożliwia dostarczanie nowych funkcji w sposób opłacalny i wydłuża cykl życia danej platformy. Konsorcjum SOSA zapewnia ramy współpracy dla wszystkich interesariuszy z rządu i przemysłu w celu stworzenia tych prawdziwie interoperacyjnych systemów czujników.

Czytaj więcej