Skip links

VME

Rozwój VME rozpoczął się we wczesnych latach osiemdziesiątych XX wieku i został ustandaryzowany w 1987 roku jako standard magistrali komputerowej do użytku w aplikacjach wbudowanych. Był bardzo szeroko stosowany w szeregu zastosowań przemysłowych, badawczych, półprzewodnikowych do kontroli procesów, transportu, medycyny i obronności na całym świecie. Wiele z tych aplikacji zostało migrowanych do bardziej nowoczesnych architektur o większej przepustowości. VME nadal jest szeroko stosowaną architekturą, szczególnie na rynku obronnym.

Czytaj więcej