Skip links

AdvancedMC

Moduły AdvancedMC® (AMC) zostały pierwotnie zdefiniowane jako otwarty, standardowy sposób dodawania wymienialnych podczas pracy modułów mezzanine do serwerów kasetowych AdvancedTCA®, głównie do zastosowań związanych z telekomunikacją. Z biegiem czasu stały się one szerzej wykorzystywane do tworzenia systemów MicroTCA®, podłączając je bezpośrednio do płyty montażowej. Najpopularniejszym formatem AMC jest typ pojedynczego modułu, który zapewnia wystarczającą ilość miejsca na płycie do tworzenia wysokowydajnych, modułowych rozwiązań. Moduły o podwójnym formacie lepiej nadają się do zastosowań wymagających większej mocy i intensywnych operacji we / wy, a dzięki rozszerzeniu specyfikacji MicroTCA (MTCA.4) są obecnie szeroko stosowane do szybkich eksperymentów fizycznych i sterowania.

Czytaj więcej