Skip links

Zarządzanie czasem i cyklem życia produktu

Zarządzanie czasem i cyklem życia produktu w celu utrzymania ciągłości produkcji, a co się z tym wiąże, minimalizacji ryzyka i kosztów prowadzenia działalności oraz realizacji danego projektu

Wiemy, jak ważne jest utrzymanie ciagłości produkcji oraz gładkie przejście ze stosowania jednego komponentu na kolejny, który bardzo często jest bezpośrednim i planowanym nastepcą tego wycofywanego z oferty. Niemniej, żeby było to możliwe, potrzebna jest informacja, która powinna zostać przekazana klientowi odpowiednio wcześnie. Posiadana przez nas wiedza oraz bliska współpraca w dostawcami, pozwala nam na przesyłanie do klientów alertów, które pozwolą im zareagować odpowiednio wcześnie i przygotowac się na zmianę. Alerty dotyczące końca czasu życia danego produktu (EOL – End Of Life), przesyłane są mniej więcej 6 miesięcy przed ostacznym terminem składania zamówień na dany produkt (LTB – Last Time Buy) oraz od 12 do 18 miesiecy przed ostatecznym terminem jego dostawy (LTD – Last Time Delivery / LTS – Last Time Shipment). Są to w wiekszości przypadków wystarczające okresy czasu, żeby przeprojektować swoje urządzenie i wprowadzić ew. zmiany w oprogramowaniu. W efekcie minimalizujemy ryzyko i koszty prowadzenia działalności oraz realizacji danego projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń